Merche Calo

eu
A xestación do ou da miña primeira filla marcou todo o que me queda de vida. Ata ese momento só era educadora infantil, buscando unha pedagoxía alternativa, un coidado específico á primeira infancia, un corazón posto na educación.
Trataba de atopar unha forma de acompañar a infancia que non vira despois de moitos intentos no mundo da educación infantil, e de súpeto púxose ante min a crianza consciente, o apego seguro, a lactancia materna, o coleito, a disciplina positiva, o respecto, a fala, a escoita, a asertividade e unha chea máis de palabras e feitos novos que alcancei a entender só sabendome creadora dunha nova vida no meu interior, coñecendo un novo amor que nunca se pode imaxinar.
Por desgraza o meu primeiro embarazo foi de final tráxico e na décima semana o seu corazón deixou de latir, causando unha profunda dor e un achegamento maior ós grupo de crianza e duelo. Xa nada volve a ser igual en nós, e a citracriz queda sempre presente na alma
Pero pronto chegou a miña nena arco da vella, un bebé nena, un bebé muller, unha muller nova nun mundo completamente enfocado a darlle as costas, e obrigueime a revisar o legado que hei de deixar a esa nena,  a revisar a muller que son e ser a muller que quero ser para que a miña filla tamén aprenda a ser a persoa que lle de a gana ser.
E neste proceso chegou a min o acompañamento a familias nun novo proxecto que se lanzou como unha innovación educativa e resultou ser outra parte de min, outra parte que descoñecía, e me fixo descubrír a capacidade de formación e de transmisión a outras mulleres.
Formeime como asesora de lactancia, como educadora sexual, inicieime no mundo da ciclicidade feminina e as terapias alternativas, e todo isto conxugueino coa profesión e paixón da educación infantil especializandome en pedagoxía do movemento libre
Agora comparto todo o meu mundo contigo, ¿úneste?
Merche Calo
La gestación de mi primera o primer hijo marcó todo lo que me queda de vida. Hasta entonces, era solo una educadora infantil, que buscaba una pedagogía alternativa, un cuidado específico de la primera infancia, un corazón colocado en la educación.
Traté de encontrar una manera de acompañar a la infancia que no había visto después de muchos intentos en el mundo de la educación infantil, y de repente se puso ante mi la crianza consciente, el apego seguro, la lactancia materna, el colecho, la disciplina positiva, el respeto, el habla, la escucha, la asertividad y muchas más palabras y nuevos hechos que logré entender, solo sabiéndome a mí misma como creadora de nueva vida en mi interior, conociendo un nuevo amor que nunca se puede imaginar.
Desafortunadamente, mi primer embarazo fue terminó en  final trágico y en la décima semana su corazón dejó de latir, causando un dolor profundo y un mayor acercamiento al grupo de crianza y luto.
Nada vuelve a ser igual en nosotras y la  cicatriz está siempre presente en el alma.
Pero pronto llegó mi niña arcoiris, una bebé niña, una mujer en un mundo que está  completamente concentrado en darle la espalda, y me obligué a comprobar el legado que tenía para dejar a esa niña, a revisar la mujer que soy, y ser la mujer que quiero ser para que mi hija también aprenda a ser la persona que desee ser.
Y en este proceso vino el acompañamiento a las familias en un nuevo proyecto que se lanzó como una innovación educativa y resultó ser otra parte de mí, otra parte que no conocía, y me hizo descubrir mi capacidad de transmisión a otras mujeres.
Me formé como asesora de lactancia materna, como educadora sexual, me inicié el mundo de la ciclicidad femenino y terapias alternativas, y todo esto se combinó con la profesión y la pasión de la educación infantil especializada en pedagogía de libre movimiento
Ahora comparto todo mi mundo contigo, ¿te unes?
Merche Calo

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.